Stichting ”Ook Voor Jou” is in 2006 ontstaan om kleinschalige zorg en begeleiding te bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Als aanvulling in de zorg, toentertijd nog veelal grootschalige zorginstellingen. Er is een groep voor wie dat net niet passend is, zij hebben meer aandacht en begeleiding nodig om te ontplooien. Maar ook een kleinschalige en rustige omgeving, in kleine groepen met meer begeleiding. Maar ook vraaggericht, veel persoonlijke aandacht en een informele sfeer met korte lijnen. Geld dat voor zorg bedoeld is ook zoveel mogelijk aan zorg besteden en een minimale overhead. Zo kan de 1 op 4 begeleiding nog steeds uitgevoerd worden bijvoorbeeld.

De stichting is begonnen met dagbesteding aan volwassenen, individuele (thuis) begeleiding, activiteiten voor jongeren en naschoolse opvang voor kinderen op een locatie in Beverwijk. Alle organisatie onderdelen zijn ontstaan vanuit vragen van deelnemers en/of hun ouders. In januari 2015 moest deze locatie helaas haar deuren sluiten wegens bezuinigingen en veranderingen in wet en regelgeving.

In 2012 is lunchroom Tante Tee geopend, een horeca dagbesteding plek in krommenie. In 2014 heeft gezinshuis Onder de Panne haar deuren geopend in Velserbroek. Meer info over deze organisatie onderdelen vind u op deze website. Beiden onderdelen zijn in een eigen stichting ondergebracht, maar onder de overkoepelende naam van Stichting ”Ook Voor Jou”.

Kortom, een stichting waar vaak net even anders gewerkt wordt, met een duidelijke visie en werkwijze, die sinds het ontstaan van de stichting de belangrijkste drijfveren zijn om voor deze groep mensen iets te betekenen en waarom zij graag zorg van ons ontvangen.